Rotrust med rätt måleri skapar nya inomhusmiljöer

Skapa nya innemiljöer med rotrust

Tillsammans med oss får du en samarbetspartner som har stor erfarenhet av renoveringar och kan hantera komplexitet och krav på logistik som rotrust-projekt ofta innebär. Att blåsa ut ett eller flera våningplan för att sedan bygga nya kontorsmiljöer, lägenheter eller affärer kräver måleri som kan hitta flexibla lösningar och se hur en byggnad kan förändras och förvandlas till det bättre. Hos Grönvalls måleri får du tillgång till målare som har behörighet för våtrum- och badrum och erfarenhet av miljöer som exemeplvis badrum, omklädningsrum med dusch, sjukhus, storkök, matsalar och tvättstugor. Du är garanterad att arbetet är utfört enligt gällande regler och standarder. 

Rotrust kombinerar renovering och nya ytor

Rotrust är en genomgripande renovering av byggnaders inomhusmiljöer där nya väggar och nya ytskikt skapas i en befintlig miljö. Det kan innebära att vissa ytor blir renoverade, som exempelvis golv och tak, medan andra ytor som väggar blir helt nyuppförda. Det ställer olika krav på underlagsbearbetning och färgprodukter. Ofta är antalet kvadratmeter som ska behandlas stor och kräver både kunskap och erfarenhet för att ett bra resultat. Grönvalls måleri arbetar idag med både kommunala bostadsbolag, fastighetsägare och byggföretag och är vana i att komplexa projekt styra upp arbetsprocessen för måleri så att den både passar din tidplan, dina andraleverantörer och dina krav på slutresultat.