Renovering som håller i längden

Hantverkskunnande är en del av all renovering

Renovering, mer eller mindre omfattande, kräver kunskap om arkitektur, äldre hantverksmetoder och förståelse för hur tidigare använda produkter kan reagera tillsammans med nya. Att välja rättt metod för renovering när det handlar om målade ytor innebär alltid en bra start på målet mot ett nytt och bättre, men framför allt hållbart, utseende. Det är ofta en utmaning som kräver både kreativitet och kunskap.

Färgsätt tidsenligt med hållbart måleri

Tillsammans med oss får du en partner som vet vilka typer av målarfärger och underlagsprodukter som har använts i olika perioder. Det gör att fuktproblem, fläckiga ytor eller färg som spricker och börjar flaga kort tid efter renoveringen elimineras. Hos oss kan du också vara säker på att hitta en bred och användbar kunskap kring olika målningstekniker och färgskalor för att kunna återskapa en modern atmosfär som också tar tillvara olika hus ursprung och historia.

Renovera med rätt färgprodukter och rätt målarteknik

Grönvalls måleri har ett nära samarbete färgproducenter och tillverkare inom måleribranschen. Det ger dig tillgång till de senaste produkterina och nya tekniker som gör att målningsarbetet blir effektivare och mer hållbart. Och att din renovering håller under lång tid. Grönvalls måleri arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan. Vill du veta mer om vår miljöpolicy, kan du läsa mer här ( ?) eller skicka ett mejl till info@gronvallsmaleri.se.