Om oss på Grönvalls måleri

Måleri som levererar mer än färg

Med Grönvalls måleri får du en samarbetspartner som har kunskap att hantera stora rotrustprojekt, nyproduktioner och komplexa renoveringar. Erfarenhet, kunskap hos våra målare, men också nyfikenhet inför nya produkter, material och tekniker ger dig rätt yta och ett hållbart resultat på inomhusmiljöer, såväl som fasader, utbyggnader och tak. Engagemang och vilja att ta ansvar för målningsarbetet från början till slut gör att vi alltid närvarar vid byggmöten och att du också kommer att få frågor, förslag och idéer kring målningsarbetet. Välj ett kreativt och kunnigt bollplank så får alla ytor rätt färg men också ett resultat som står sig över tid. 

Modernt måleri med hantverk från grunden

Det går aldrig att vara bättre än sitt senaste uppdrag. Och det finns inga genvägar när det handlar om gediget hantverk. Att nå ett resultat som levererar rätt färgsättning och finish samt håller under lång tid kräver kunnande, omsorg och noggrannhet. Det får du hos Grönvalls måleri. Med målare som ser varje uppdrag utifrån dess unika förutsättningar och har erfarenhet att dra rätt slutsatser kring utmaningar i teknik, produkt och färgsättning.

Visionen och målet att alltid göra rätt sak först, har gjort att Grönvalls måleri under de senaste åren stadigt utvecklats med större och mer komplexa uppdrag. Idag arbetar vi med kommunala fastighetsbolag, stora fastighetsägare och byggbolag. Det ger dig en partner som kan hantera ett stort antal kvadratmeter och förstår både byggprocesser och komplicerade logistik. Du får målare som kan samarbeta med andra hantverkare och ser till att få jobbet gjort rätt från början. Läs om våra uppdragsgivare här.

Du får inte vilka målare som helst

Redan från starten för fem år sedan har grunden i Grönvalls måleri varit att arbeta med målare som kan och vill leverera kvalitet. Vi började med ett par anställda och har idag utvecklats till ett måleriföretag med 20 målare. Den tillväxten är inte möjlig utan varje målares hantverkskunnande, kundservice och förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper under olika uppdrag. För oss är det viktigt att leverera yrkesskicklighet i alla steg under alla uppdrag, från uppstart och förberedelser till målnings- och detaljarbete samt slutstädning.